ABONMAJSKE PREDSTAVE 2017/2018

Prijava na abonma 2017-2018

Ustrezno obkrožite:

Obvezujem se, da bom račun za abonma za sezono 2017-2018, ki ga bo izstavil ZKMŠ Litija poravnal (ustrezno obkrožite):

Dovoljujem ZKMŠ Litija, da zgoraj navedene podatke lahko uporabi pri (ustrezno obkljukajte):