ABONMAJSKE PREDSTAVE 2016/2017

Prijava na abonma 2016-2017

Ustrezno obkrožite:

Obvezujem se, da bom račun za abonma za sezono 2016-2017, ki ga bo izstavil ZKMŠ Litija poravnal (ustrezno obkrožite):

Dovoljujem ZKMŠ Litija, da zgoraj navedene podatke lahko uporabi pri (ustrezno obkljukajte):